• THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Thời gian: Lúc 9h30, Thứ năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Tầng 3 – Công ty Cổ phần In Tài chính – Số 24, Ngõ 115, Phố Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

PHẦN I. ĐÓN KHÁCH (Từ 9h30 - 9h45)

1

9h30 - 9h45

Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu Đại hội

PHẦN II. THỦ TỤC KHAI MẠC (Từ 9h45 - 10h20)

2

9h45 - 10h00

Tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự

3

10h00’ - 10h05

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

4

10h05 – 10h15’

  • Thông qua chương trình Đại hội
  • Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

5

10h15’ – 10h20

  • Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

PHẦN III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI (Từ 10h20 - 11h15)

9

10h20 - 10h30’

Thông qua các tờ trình

  1. Tờ trình về giảm vốn Điều lệ Công ty Cổ phần In tài chính

10

10h30’ - 10h45

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến

11

10h45 – 11h00

Nghỉ giải lao và kiểm phiếu biểu quyết

12

11h00 – 11h15

Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

PHẦN IV. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

13

11h15 – 11h25

Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

14

11h25 – 11h30

Phát biểu bế mạc Đại hội

 

1800 5777 80